גני ילדים תלת לשוניים ודו לשוניים

QPreschools

רשת גני ילדים ארצית תלת לשונית מגיל שנה עד חמש אשר מציעה חווית למידה והתפתחות שמטפחת חקר, סקרנות, ויצירתיות בקרב ילדים. 

צוות חינוכי תלת לשוני אוהב ותומך המאפשר לילדים להתפתח אישית וחברתית בתוך אווירה מכילה ותומכת.