בית ספר צ’רטר

בתי ספר צומחים

קיוסקול מצמיחה רשת בתי ספר הפועלים עפ”י עקרונות הוראה ולמידה ייחודיות, מעצימות תרבותית ומבוססות על שלושת השפות ערבית עברית ואנגלית