מכון ייעוץ אסטרטגי

מכון אסטרטגיה

 • תכנית STEM בינתחומית לבתי ספר ממלכתיים
 • פיתוח מתמיד שלגישות פדגוגיות חדשות, כולל באנגלית, STEM ומנהיגות
 • ניטור והערכה עבור כל התוכניות
 • חונכות למורים ולמנהלי בתי ספר
 • הדרכות לפיתוח מקצועי למומחים חינוכיים
 • עיצוב מרחבי למידה חינוכיים
 • שירותי ייעוץ בפיתוח תכניות חינוך עירוניות הוליסטיות
 • ייעוץ אסטרטגי לשותפים במגזר הציבורי, הפרטי והמלכ”ר, לרבות משרד החינוך הישראלי
 • שותפות עם בית ספר לצ’רטר ערבי בניו יורק לפיתוח תוכניות לימודים
 • פיתוח תכניות חלל בית ספריות
 • הטמעת גישות הורה חדשניות